sloup se sochou P. Marie

Na třech stupních vysoký podstavec, v jehož rozích jsou připevněny čtyři konzolky pro svítilny. Na podstavci stojí 3,8 m vysoký sloup, barokně-korintského řádu, ovinutý úponky, v nichž jsou vpleteny nástroje umučení Krista. Na sloupu stojí Panna Marie s pozlacenou korunou na hlavě a pozlaceným mečem v srdci. Vpředu na pdstavci ve věnci jsou znaky broumovského a břevnovského kláštera, kolem je nápis O. A. B. 1707 /Othmar Braunensus/. Na severní straně podstavce je nápis O MARIA / Swaw BOLEST / a Sina twého / wtiskniz mi do srdce mého/dej nám zded / spolu želeti / W nebi s Tebau / se tiessiti. Na zadní straně je nápis O MARIA / DEIN UND DEINES SOHNES SCHERTZEN / DRUCKE TIEF IN / UNSERE HERTZEN / ZUR GESSELSCHAFT HIER IM LEID! DORTEN IN DER / HIMMELS FREUD /. Na jižní straně nápis s monogramem gLorIae / MatrIs / DoLorosae / statVa erecTa Est /.