sloup se sochou Panny Marie

Sloup se sochou Panny Marie (tzv. Mariánský sloup) je postaven v severovýchodní části obce, na křižovatce cest; na východní straně komunikace. Na pískovcovém stupni spočívá obdélný kamenným sokl zakončený jednoduchou ustupující profilovanou římsou; na podstavci obdélný podstavec ukončený větší profilovanou římsou. Podstavec dekorován jednoduchými, lehce vtlačenými zrcadly (obdélnými, v horní části půlkulatě zakončenými). Na profilované desce zakončující podstavec je jednoduchý obdélný plintus, na kterém stojí profilovaná patka sloupu. Sloup kulatého průřezu, ve spodní polovině stažen železnými pásky (spodní část byla zlomena). Hlavice sloupu akantová, mezi a nad jednotlivými listy jsou ještě umístěny květy a voluty. Krycí deska s podstavcem, na němž stojí socha P. Marie. Socha v podživotní velikosti, esovitě prohnutá, váha těla na pravé noze, levá noha odlehčena a mírně vystupuje vpřed, lehce položena na půlměsíc. Ruce sepnuty k motlitbě, plášť tvoří bohatě nařasená a rozvlněná drapérie.