sloup se sochou Panny Marie

Skulpturu, stojící na kamenné desce, tvoří sokl, sloup a vrcholová socha madony. Sokl je trojdílný. Dole je poměrně vysoký podstavec, opatřený na stěnách vyrytým obdélným, na šířku orientovaným polem s půlkruhovitě rozšířenými středy bočních stran. Na podstavci spočívá další část, provedená z kamene odlišné barvy než podstavec a vyšší část soklu. Její základní hranolový půdorys je na každé straně dole zakončen do mohutné voluty, na ploše mezi nimi je oválná, na šířku orientovaná prázdná kartuše. Vyšší část soklu má uprostřed každé stěny oválnou, na výšku orientovanou kartuši, lemovanou širokým okrajem se zavíjejícími se okraji a nahoře a dole dvěma volutami vedle sebe (na jednotlivých stěnách jsou v provedení mírné odchylky). Na přední stěně je v kartuši lobkovický erb, na zadní stěně pak erb dietrichštejnský. Na bočních stěnách je kartuše prázdná. Sokl ukončuje přesahující profilovaná římsa. Na soklu stojí sloup s deskovým plintem, patkou ze dvou oblounů, mezi nimiž je výžlabek. Jónská hlavice má bohatou výzdobu. Skrz závity volut prochází rouška, splývající vzadu řasnatými cípy. Na přední a zadní straně hlavice nese rouška ve středu dolní části stylizovaný, téměř obdélný a na šířku orientovaný rozvinutý květ. Na přední straně je uprostřed květu drahokam. Mezi volutami je čelně situovaná andílčí hlavička s krátkými vlasy, česanými na levou pěšinku. Andílek má pootevřená ústa, pod bradou jsou rozepjatá křídla, sahající nad voluty. Na bočních stranách jsou místu květu různé plody. Na hlavici, zakončené zaoblenou římsou, se nachází socha madony. Panna Marie je zobrazená v čelní pozici jako stojící na deskovém podstavci a rovněž na měsíci, z nějž jsou viditelné nahoru zatočené konce srpku po obou stranách postavy. Marie má odlehčenou pravou nohu, která se rýsuje pod oděvem. Oblečená je v dlouhé šaty s dlouhým rukávem, splývající v četných záhybech. Záda halí plášť, přecházející pod levým předloktím dopředu, kde je dosti bohatě nařasený. Nohy jsou obuté do sandálů. Panna Marie má dlouhé vlnité vlasy, vroubící obličej – několik pramenů splývá i na přední stranu těla. Na hlavě je velká koruna, rty jsou v náznaku úsměvu. Obě paže jsou ohnuté v lokti před tělem, ruce přidržují sedícího nahého Ježíška u levého boku. Baculatý Ježíšek je situovaný v levém profilu. Obě nohy má pokrčené v kolenou – pravou více. Obě paže se natahují k matce, na níž spočívají Ježíškovy ruce. Jeho hlava s kučeravými krátkými vlasy je natočená k levému rameni.