sloup se sochou Panny Marie

Pískovcový sloup se sochou Panny Marie se nachází v parku na náměstí. Základnu díla tvoří třístupňová podnož čtvercového půdorysu. V jejím středu je vztyčen vysoký čtyřboký hranolový sokl s profilovanou patkou, hladkým dříkem a předstupující profilovanou římsovou hlavicí. Na stěnách dříku jsou umístěna rytá zrcadla s nápisy, orámovanými lištou se zbytky polychromie a florálním motivem v rozích. Na podstavci vpravo je nápis: OPRAVENO 1908 a vlevo nápis: POSTAVENO 1681. Součástí jednoho z nápisů je ještě OPRAVENO V ROCE 1931. Směrem vzhůru zužující se sloup spočívá na deskovém plintu a je rozčleněn na patku, hladký dřík a bohatě zdobenou pseudokorintskou hlavici s akantovými listy a závitnicemi, završenou vykrajovanou římsovou deskou. Samotná socha Panny Marie v životní velikosti stojí na vlastním soklu kubického tvaru. Světice je zobrazena v kontrapostní pozici, váha jejího těla spočívá na Mariině levé noze, pravou má předsunutou a ohnutou v koleni. Prostovlasá Panna Marie je oděna v bohatě skládanou drapérii šatu a její lehce přesunutou hlavu rámuje široká zlacená svatozář s hvězdami. Ruce má sepjaté v modlitbě před tělem. Předmětem ochrany je sloup se sochou Panny Marie na vymezeném pozemku.