sloup se sochou Panny Marie

Na dvoudílném podstavci umístěn sloup s korintskou hlavicí s konkávně zprohýbanou krycí deskou, na níž je situována socha Panny Marie, stojící na půlměsíci se svatozáří o 12 hvězdách kolem hlavy. Spodní sokl čtvercový, nahoře odstupněný, na něm obdélný hranol, zakončený vyloženou profilovanou římsou. Na každé straně hranolového soklu nápis. Pod římsou vejcovec, strany hranolu zdobeny růžicemi. Nápisy rámovány lomenými oblouky. Písmena černě polychromována. Na sloupu reliéfní znak rodu Žerotínů a města. Nápis 1: Sancta/ Maria/ mater dei ora/ pro nobis peccato/ribus nunc et in ho/ra mortis nostrae/ amen. Nápis 2: Collectis/ illustrissimi/ acexcellentissimi/ domini francisci/ comitis de/ zerotin/ domini feudi wall./ meseritsch etc, civium et/ comunitatis. Nápis 3: (s chronogramem, písmena chronogramu zlacená): AVe sanCta/ MarIa/ DeI genItrIX/ regIna CoeLI/ VIrtVtIs pLena/ VIrgo fortIs/ ora pro nobIs. Nápis 4: Statua/ haec fuit/ translata et/ renovata parocho/ et decano AE.R.D.Fran/cisco Blecha, praefecto feudi D. Francisco Ruzitschka, consule D. Francisco Ziedek et consilia/riis D. Francisco Zamorsky/ syndico D. Francisco Czibulz et D. Daniele Fran/bittner. Rozměry: sokl: š. 142 x hl. 142 x v. 230cm.