sloup se sochou Panny Marie

Na obdélné podezdívce vyrovnávající svažující se terén stojí sokl nahoře ořímsovaný, členěný vpadlinami. Na přední straně kolem vpadliny minuskulní nápis s chronogramem: CLeMM effVsVM MarIa noMen tVVM. Druhý nápis na přední straně vyložené římsy značně nečitelný CLORIA VIR. TIBI PEDE ... COL... dále nečitelné (převzato z karty 1966). Okolo soklu 4 novodobé malé pilíře, mezi nimi řetěz. Na soklu sloup s kompozitní hlavicí. Na ní socha Panny Marie stojící na zeměkouli obtočené hadem. Socha samotné Immaculaty v podživotní velikosti v kontrapostu s pravým vytlačeným kolenem se sepjatýma rukama zdviženým k levému rameni. Hlava mírně zakloněna u pravého ramene. Kolem hlavy oboučka s devíti “pozlacenými” hvězdami.