sloup se sochou Panny Marie

Mariánský sloup stojí v západní části náměstí pod zámkem. Podstavec sloupu je umístěný na odstupňovaném soklu ohraničeném obrubníkem s mříží. Hranolový podstavec, zdobený volutami a ukončený segmentově proloženou římsou, vynáší vysoký sloup tvořený obláčky s hlavami andílků. Sloup s obláčky ukončuje zeměkoule ovinutá hadem, na které stojí modlící se prostovlasá Panna Marie. Figura zachycená v dynamické kompozici je oděna do bohatě nařasené drapérie šatu a pláště. Předmětem ochrany je sloup se sochou P. Marie na příslušném pozemku.