sloup se sochou Panny Marie

Sloup se sochou P. Marie stojí v severní části náměstí na ohrazeném upraveném pozemku. Materiál pískovec. Na dvou kamenných stupních čtvercového půdorysu stojí hranolový podstavec s reliéfní výzdobou ze všech stran v obdélných zrcadlech. Na čelní straně je pod reliéfem vyryt letopočet roku 1706 a na protější straně nápis: OPRAVENO / 1925. Navazuje vysoký sloup s entazí s kompozitní hlavicí. Sloup vrcholí soškou v podživotní velikosti korunované P. Marie, nesoucí Ježíška na levé ruce. P. Marie v pravé ruce drží žezlo. Předmětem ochrany je sloup se sochou P. Marie a příslušný pozemek.