sloup se sochou Panny Marie

Dílo je umístěné v travnaté ploše na třebenickém Paříkově náměstí, přibližně uprostřed mezi kostelem Narození Panny Marie a kašnou. Socha se obrací čelem k severu, tímto směrem se mírně svažuje i terén. Sloup je obklopen ze všech stran celkem třemi přístupovými stupni, na severní straně vystupuje ze svažujícího se terénu ještě stupeň čtvrtý. Vrcholová plocha je za jalovým stupněm uzavřena oplocením. Z plochy vystupuje profilovaný hranolový podstavec s nápisem, ukončený krycí deskou s římsou po obvodu. Na ni nasedá sloup s patkou, hladkým dříkem s entazí a kompozitní hlavicí. Dílo je završeno vrcholovou sochou Immaculaty. Socha a hlavice sloupu je zhotovena z jemnozrnného pískovce, ostatní části sloupu z pískovce hrubozrnného. Svatozář je měděná, zlacená. Zlacený je i kovaný plamen a křídla draka. Na oplocení bylo použito hamrované svářkové železo. Podstavec má výraznou soklovou část, která ustupující profilací přechází v užší hranolový dřík čtvercového průřezu. Ten je ze všech čtyř stran členěn mělce vpadlými zrcadly. Přední zrcadlo má oble projmuté rohy a v ploše latinský nápis s chronogramem. Boční zrcadla jsou vyplněna diamantovou bosou na výšku. Zadní zrcadlo je hladké. Nad zrcadly obíhá drobný prstenec, následuje římsová deska. Na podstavci je vztyčen sloup, patku podloženou čtvercovým plintem, je hladký s entazí. Masivní hlavice kompozitního řádu má podrobnou profilaci, bez zjednodušení. Na sloup je osazena vlastní skulptura Neposkvrněné Panny Marie. Světice stojí na hadovi, ocas hada se vzadu vzpíná podél jejího pláště. Figura je zachycena ve vřetenovitém pohybu, ruce má sepjaté nad levým ramenem, pravá noha je pokrčena vlevo, hlavu otáčí v protipohybu doprava. Dlouhé vlasy, za hlavou sepnuté, ji rozpuštěné splývají po zádech. Plášť je silně zvlněn hlubokými záhyby.