sloup se sochou Panny Marie

Sloup se nachází na třech stupních na vysokém hranolovém soklu, zakončeném vyloženou římsou. Stěny soklu mají v ortogonální vpadlině nápis o postavení mariánského sloupu roku 1685. Dřík nese korintskou hlavici, na níž se postava stojící Madony, která podává nahému Ježíškovi, sedícímu na její levé ruce, hrozen. Madona má na hlavě císařskou korunu.