sloup se sochou Panny Marie

Na třístupňové podestě z pískovcových desek stojí hranolový pilíř s profilovanou patkou a přesahující profilovanou deskovou římsou. Na všech čtyřech stranách pilíře jsou mírně zahloubené niky s konchami, v nikách reliéfy světců. Na čelní straně reliéf sv. Josefa v rouše, v esovité křivce, nohy pokrčeny, levá ruka svěšena dolů, drží ratolest, pravá pokrčena přidržuje na hrudi Ježíška, hlava vzhlíží vzhůru. Čelně na pravé straně sv. Florián v mírně esovité křivce v oděvu římského vojáka, pravá noha pokrčena stojí na hořícím kostele, pravá ruka svěšena dolů, třímá putýnku vylévající vodu na hořící kostel, levá pokrčená, přidržuje u pasu praporec. Čelně na levé straně sv. Jan Křtitel v esovité křivce, do pasu oděn v rouše, stojící na skále, přes rameno přehozen pás od mošny, pravá ruka pokrčena a svěšena, položena na levém stehně. Levá ruka upažena a pokrčena, drží kříž se šikmým ramenem, přes něj přehozeno roucho. Vousatá hlava mírně nakloněna doprava, vzhlíží mírně vzhůru. Na zadní straně je reliéf sv. Vojtěcha v mírně esovité křivce, levá noha mírně pokrčena, pravá ruka připažena a v lokti pokrčena s uraženým zápěstím, levá ruka pokrčena drží biskupskou berlu. Světec v kněžském rouše, vousatá hlava s biskupskou mitrou skloněna mírně doprava. Na římse stojí toskánský sloup s korintskou hlavicí, na nárožích hlavice čtyři hlavičky andělů. Na sloupu je posazena koule, na ní stojí v esovité křivce socha P. Marie. Ruce má sepjaty modlící se na prsou, hlava nakloněna mírně doprava, vzhlíží vzhůru, nad hlavou zlacená gloriola s hvězdami. Na kouli je had plazící se do výše pasu P. Marie. Sloup i socha jsou zhotoveny z pískovce, socha P. Marie má výrazné zbytky zlacení. Sloup je ohraničen historizujícím kovovým plůtkem.