sloup se sochou Panny Marie

Sloup je tvořen sloupem toskánského typu vyrůstajícího z hranolového soklu s nápisy a vynášejícího vrcholovou sochu stojící Panny Marie s Ježíškem. Gotizující madona oděná do dlouhých bohatě zřasených šatů s korunou na hlavě je zobrazena v kontrapostu. Čtyřboký podstavec s římsovou hlavicí je z čelní a zadní strany opatřen nápisy. Dřík sloupu s nepatrnou entazií je hladký, zakončený prstencovou patkou a hlavicí. Na hlavici nasedá čtvercová krycí deska, k níž je přichycen plintus sochy. Podživotní socha Panny Marie drží na levé paži Dítě, které se k ní něžně vine.