sloup se sochou Panny Marie a kašnou

Sloup se sochou Panny Marie: Na polygonálním stupni kvadratický sokl s nárožními pilířky. Nad vystupující profilovanou prolamovanou římsou stojí na pilířích sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Floriána, sv. Jana Sarkandra a sv. Rocha. Na středu soklu kvadratický podstavec, na něm vysazena římsa, na ní válcový, k vrcholu se lehce zužující sloup s korintskou hlavicí a sochou Panny Marie s Ježíškem. Nadživotní postava prostovlasé Madony se svatozáří s dvanácti hvězdami stojí na oblacích a v náručí oběma rukama drží Ježíška, v pravé ruce ještě navíc drží žezlo. Ježíšek má paprsčitou svatozář a hraje si s jablkem. Na přední straně soklu hluboká nika s novodobou mříží a sochou sv. Rosalie. Na boční straně předních dvou pilířků druhotný německý nápis s letopočtem. Kašna: Na oktogonálním soklu osazena vlastní nádrž na vodu, v jejímž středu je situováno kvadratické těleso (hranol) završené profilovanou římsou. Vertikální plochy hranolu doplněny bronzovými zoomorfními chrliči. Na horizontální ploše hranolu umístěna bronzová plastika tančícího páru kunvalďanů. Materiál: kámen, bronz.