sloup se sochou Panny Marie a sochami světců

Sloup se sochou Panny Marie leží v centrální části obce Osečná (původně město od r. 1576), v severozápadní části náměstí. Sloup zv. morový, architektura sloupu je řešena jako vysoký sloup se sochou P. Marie, na podnoží několika říms, obklopen čtyřmi plastikami zemských patronů na samostatných soklech. Celé sousoší má čtvercový půdorys, se sokly a sochami na nárožích. Na vyšším kamenném podstavci vyzděném z pískovcových štuků, umístěny dva stupně podnoží, na němž stojí patka a následně celý podstavec centrálního sloupu. Profilovaná patka i hlavice konvex-konkávně tvarovaného soklu, na nějž navazuje podstavec čtvercového průřezu s profilovanou patkou i hlavicí, jednotlivé strany pak se zrcadly: ke kostelu obrácené zrcadlo s nápisem CoLU - Mná eXCeLsá - In Urbe proorbé - eLeCta HaCVIr - qInIsInc Labe - est ereCta , boční pak Renoviri 1881, a také s reliéfem kříže. Sloup s kanelovaným dříkem (členěný do dvou částí), s akantovou hlavicí doplněnou volutami, krycí deska - abakus - slouží zároveň jako podstavec pro sochu. Socha v podživotní velikosti, stojí na zeměkouli obtočené hadem, s kovovým půlměsícem. Socha esovitě prohnutá, váha těla na levé noze, pravá noha odlehčena a mírně vystupuje vpřed, lehce položena na půlměsíc (z plechu - pozlacený). Pravá ruka přiložena na prsou, v levé ruce snítka lilie (kovová, pozlacená), plášť tvoří bohatě nařasená, rozvlněná drapérie. Kolem hlavy na kovové obruči svatozář s dvanácti pozlacenými hvězdami. Sochy na podstavcích: sv. Vít, sv. Jan Nepomucký, sv. Jan Křtitel, sv. František Xaverský, všechny podstavce jsou stejné. Na pískovcovém stupni spočívá obdélný kamenným sokl zakončený ustupující profilovanou římsou, sokl s jemným rytým zrcadlem. Na podstavci dřík zakončen předstupující profilovanou římsou. Na ní je konvex-konkávně tvarovaný podstavec s římsou a krycí deskou, na které stojí sochy. Socha sv. Jana Nepomuckého v podživotní velikosti, lehce esovitě prohnutá, v pravé ruce drží biret , levou ruku zdviženou k orodujícímu gestu. Váha těla na levé noze, pravá odlehčena, pokrčena pod pláštěm. Plášť tvoří bohatě nařasená drapérie. Kolem hlavy sv. J. Nepomuckého je svatozář, na kovové obruči pětice pozlacených hvězd. Socha sv. Jana Křtitele v podživotní velikosti, lehce esovitě prohnutá, hlava - vousatá tvář, delšími vlasy, v pravá ruka na prsou, levá ruka zdvižena k orodujícímu gestu. Váha těla na levé noze, pravá odlehčena, pokrčena pod rouchem. Nahý muž, roucho tvoří pouze přes rameno nařasená, volně splývající drapérie tuniky. U nohou drobná soška beránka. Nad hlavou je paprskovitá pozlacená svatozář. Socha sv. Františka Xaverského v podživotní velikosti, lehce esovitě prohnutá, ruce lehce položeny na prsou. Váha těla na levé noze, pravá odlehčena, pokrčena pod pláštěm. Plášť tvoří bohatě nařasená drapérie. Kolem hlavy sv. Františka Xaverského je paprskovitá pozlacená svatozář. Socha sv. Víta v podživotní velikosti, v pravé ruce koule, levá ruka zdvižena přidržuje plášť drapérii. Váha těla na pravé noze, levá odlehčena. U nohou drobná soška tvora (?). Nad hlavou paprskovitá pozlacená svatozář.