sloup se sochou Panny Marie a sochami světců

Uprostřed náměstí před nástupem na hlavní vjezd k zámku stojí vysoký sloup obehnán ze čtyř stran nízkým kamenným zábradlím složeným z kamenných kuželek. Kamenné zábradlí v rozích spojeno kovovými sponami. Zábradlí poškozeno na několika místech hlubokými vrypy. Na vysokém sloupu s korintskou hlavicí umístěna socha Panny Marie se svatozáří z hvězd okolo hlavy. Panna Marie oděná ve volném plášti, nohama stojí na zeměkouli, pravou nohou šlape po hadovi a kovovém půlměsíci. Při patě sloupu po obou stranách dva modlící se andělé stojící na obláčcích. Podstavec sloupu hranolovitý, z přední strany v ozdobné kartuši vytesán latinský nápis: “DEO GRATIAS/MARIAE VIRGINI/PRO CESSANTE/LVE PESTI FERA/PIE AGVNT/WARTENBER/GENSES.” Vzadu v kartuši: „RENOVIRT/MDCCCXXXV/RENOVIRT/IM JAHRE 1881 R.1930“. Sloup později doplněn o sochy světců. Zprava: socha sv. Jana Nepomuckého, sv. Prokopa, sv. Šebestiána a sv. Floriána. Sv. Prokop jako opat s mitrou na hlavě stojí na čertu , sv. Jan Nepomucký v kněžském šatě s krucifixem v ruce, sv. Florián v šatě římského vojáka s vědrem v ruce a sv. Šebestián uvázaný ke kmeni stromu.