sloup se sochou Panny Marie Pomocné

Sloup se sochou Panny Marie stojí za obcí v blízkosti silnice vedoucí do Valtínova. Na hranolovém podstavci je posazen korintský sloup, na jehož vrcholu stojí figura Panny Marie Pomocné v nadživotní velikosti. Postava s nakročenou pravou nohou drží v pravé ruce Dítě, ke kterému si vine hlavou. Sokl a sloup jsou vytesány ze žuly, socha z mušlového vápence. V době dokumentace byly nápisy na soklu zvětralé – nečitelné.