sloup se sochou Spasitele

U kostela, na vysokém sloupu s korintskou hlavicí, socha Ježíše Krista, žehnajícího pravou rukou. V levé ruce drží granátové jablko s křížem. Sloup umístěn a krychlovém podstavci z kamenných kvádrů. Na podstavci je nápis : "Honori omni potenti Salvatori magno salutis deo et domino nostro ex voto statuam praesentem ambo coniuges erigeré jussimus die 6. Feb. anno MDCLXXXIII. Salvas nos domine quoniam speramus in te." Zřízeno na paměť moru k uctění sv. Salvátora. (popis 1988 I. Svobodová)