sloup se sochou sv. Floriána

V horní části náměstíčka tzv. Městečka nad studánkou, pískovcový sloup sv. Floriána se sochami sv. Petra a Pavla na podstavci. Na pískovcových stupních (z čela) obvyklé profilace přibližně 2 m vysoký podstavec, profilovaný dole ústupkem, zvonovnicí, oblounem a lištkou; nahoře kryt římsou, vynesenou laloškou, římsa profilovaný lysis s oblounem, krycí deska vynášena simou. Na čelní stěně, v předstupující střední části reliéf se sedící Pannou Marií se čtoucím Ježíškem u nohou, na postranních plochách reliéfní palmové větvičky s korunkou. Na středním bloku zezadu nápis. Po stranách korintského sloupu stojící figury sv. Petra- s knihou a železnými klíči a sv. Pavla- s knihou; zobrazených jako vousatí starci v orientálním oděvu (sv. Pavel s turbanem na hlavě), s obloučkovými svatozářemi. Na sloupu zbrojnoš Florián s praporem v levé ruce, s pravou na prsou, u pravé nohy hořící budova mlýna.