sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého

Na kamenném stupni osazen nízký sokl, který nese hranolový podstavec s římsou. Na ní umístěna polygonální deska tvořící podnož toskánského sloupu, jehož hlavice nese sošku světce v obvyklém šatě a biretu. Na levé ruce drží krucifix. Na podstavci rytý nápis: Gott dem Herrn zur Ehre 1704 - Renoviert 1884-1934.