sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého

Uprostřed trávníku na čtvercové kamenem vydlážděné plošině ohrazené litinovým zábradlím se vstupem na čelní straně na nízkém schůdku kamenný hranolový jednoduchý podstavec s mohutnými římsami, na něm hladký sloup s kompozitní hlavicí se sochou sv. Jana Nepomuckého. Světec má pravou nohu pokrčenou, jakoby mírným pohybem vpřed. Také roucho jakoby tímto pohybem zvlněno. Socha je pojímaná jen pro pohled zepředu. Kolem hlavy kovová svatozář s 5 hvězdami. Na soklu nápis s letopočtem v obdélném orámování s půlkruhovým zakončením nahoře a dole a s nápisem.