sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého

Na třech kamenných stupních postaven hranolový sokl se střídmě profilovanou patkou a římsou, s reliéfní výzdobou tří stěn tvořenou akantovými rozvilinami a čtyřlistými rozetami, ve čtvrté stěně byl pův. nápis (zničený erozí kamene, při restaurování neobnoven). Na soklu postaven vysoký hladký sloup s profilovanou patkou a korintskou hlavicí. Na vrcholu stojí socha světce v kněžském rouchu s kvadrátkem na hlavě, v rukou drží krucifix. Vousatá hlava s delšími vlasy je nakloněna k pravému rameni. Postava má poněkud strnulý postoj i rysy. Celek byl původně obklopen ohrádkou, tvořenou osmi osmibokými kamennými pilířky s patkou, spojenými řetězem (dnes neexistuje).