sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého

Sloup je umístěn v jihozápadním koutu zámeckého nádvoří v průsečíku dvou linií: západní části zámecké ohradní zdi a severní břehové opěrné zdi bývalého vodního příkopu. Sloup spolu s koncem ohradní zdi tvoří pomyslnou bránu z geometricky komponovaného nádvoří zámku do volné krajinné zámecké zahrady, která v tomto místě vroubí široký mlatový chodník. Jde o ne zcela obvyklou kombinaci sloupkových božích muk se světeckou sochou. Na nízkém podstavci s předstupněm stojí toskánský sloup vynášející kaplici. Na ní je navíc umístěna oboustranná socha sv. Jana Nepomuckého, v podživotní velikosti. Dílo je vytvořené z pískovce, atributy světce (svatozář, palmeta) jsou kovové, zlacené. Sloupek má betonový základ, na kterém spočívá již původní celoobvodový v hraně profilovaný předstupeň. Podstavec obdélného průřezu je drobný, má spíše horizontální charakter. Článkovaný je na soklovou partii, dřík a římsovou hlavu. Dřík je zdoben rytou linkou vymezenými zrcadly s projmutými rohy. Na čelní straně je ve spodní části zrcadla vyryta datace a vpravo pod ní iniciály. Na podstavec dosedá toskánský sloup s patkou o čtvercovém plintu a kruhovém toru. Dřík sloupu je hladký, s výraznou baňatou entazí, pod hlavicí obepnut prstencem. Hlavice má echinus kruhový a abakus čtvercový. Sloup vynáší kaplici. Ta je čtyřboká, všechny čtyři strany má edikulové, s reliéfy světců. Edikuly jsou tvořené pilířky v nárožích, na jejich výrazné hlavice dosedají do půlkruhu vzduté římsové obloučky. Z kaplice vystupuje pilířový nástavec zakončený drobnou římsou. Na něm je osazeno dvoustranné sousoší, jen o málo vyšší než kaplice pod ním. Obě zády propojené figury představují sv. Jana Nepomuckého.