sloup se sochou sv. Václava

Sloup se sochou sv. Václava se nachází na parkovišti před hradem Kost západním směrem od hradního areálu, v blízkosti tzv. Turnovské brány. Na čtvercové kamenné základně o rozměru 127 x 127 x 10 cm výšky je usazen pískovcový okosený stupeň o rozměru 88 x 88 x 32 cm, který přechází do kvádrového soklu o rozměru 59 x 59 x 92 cm výšky. Po stranách v rámečcích s oblými nárožími jsou vyryté nápisy. Na čelní straně soklu: Swaty Wa/ czlawe/ orodug a Bo/ gug Za nas/. Na pravé straně: Aby nas od/ neprzatel wy/ swoboditi Ra/czil Tie pro/ syme Wysl/ nas/. Na levé straně: Od Pano/ wanj ka/ czyrzu wyswobod/ nas/. Na zadní straně: Obnowen/ leta Pa / ine r. 1742/. Nad letopočtem ligatura. Ryté pasparty na soklu o velikosti 88 x 48 cm. Sokl je ukončen hlavicí o tloušťce 17 cm, o rozměru 89 x 89 cm. Pod sloupkem plochá deska, plintus, o velikosti 58 x 58 x 7 cm tloušťky. Dřík s patkou o výšce 235 cm, ve spodní části o šíři 42 cm, s entazí. Na krycí desce, abaku s hlavicí a prstencem je umístěna socha světce sv. Václava v podživotní velikosti. Světec zobrazen v kontrapostu s nakročenou levou nohou, s praporcem v pravé ruce, levá ruka přidržuje štít s orlicí, světec oděn v plášti se suknicí, obut do vysokých bot, na hlavě má knížecí čapku s křížkem. Materiálem světlý pískovec. Celková výška památky 560 cm. Socha zemského patrona na toskánském sloupu před turnovskými vraty (bránou předhradí). Kníže s praporcem v pravé a štítem s orlicí v levé ruce, v plášti a suknici, s knížecí čapkou a křížkem.