sloup se sochou sv. Vojtěcha

Na čtvercové základně je umístěn hranolový sokl. Na něm je vztyčen toskánský sloup, na jehož vrcholu stojí drobná socha světce v biskupském oděvu s berlou. Sloup i socha jsou pískovcové, Vojtěchova berla ze zlaceného kovu. Datováno na soklu letopočtem 1677. Sloup se sochou je situován na nároží dvou ulic.