sloup se sousoším - Mariánský sloup

Nápisy: na zeměkouli pod Pannou Marií údajně signatura G. B. Bulla/. Na trnoži sochy sv. Karla Boromejského: S. CAROLUS B. /, na trnoži sochy sv. Františka Xaverského: S. FRANC. XAVERIUS. /, na trnoži sochy sv. Šebestiána: S. SEBASTIANUS. /, na trnoži sochy sv. Rocha: S. ROCHUS. /. V čele těla: VENERATIONI: / DEI PARAE: / SINE LABE / LVEM / ARCENTIS: / * na levém boku těla: COMES: / ATQVE: / DYNASTIAE / HVIATIS: / TOPARCHA / * na pravém boku těla: IN HACCE: / STATVA: / PERENNIS: / ORATITVDINIS / TESSERAM / * na zadní straně těla: POSVIT: / HIERONYMVS / IN: / COLLOREDO //.