sloup se sousoším - Morový sloup s kašnou

Pískovcové sousoší morového sloupu představuje scénu proměnění Páně (Transfiguratio Domini) v podobě oblačného pylonu, na jehož vrcholu je umístěna postava Boha Otce, držícího kouli světa, ukazujícího na postavu Krista Salvátora u paty pylonu. Pylon, představující nebeskou sféru doplněnou postavami a hlavičkami putti, je mezi božskými osobami (Boha a Krista) doplněný holubicí Ducha svatého. Po stranách Krista doprovázejí proroci Mojžíš a Elijáš. Výjev se odehrává na vrcholu hory Tábor. Její úpatí je osazeno figurami apoštolů sv. Petra, sv. Jakuba Většího a sv. Jana Evangelisty. O úroveň níže, na římse architektonizovaného podstavce, jsou po obvodu skaliska rozmístěny sochy sv. Františka z Assisi, sv. Antonína Paduánského, sv. Judy Tadeáše a sv. Františka z Pauly. V nejnižší úrovni je sochařská výzdoba soustředěna do nik podstavce, kde je nad oltářem a reliéfem císařského orla umístěna pozlacená socha Panny Marie Immaculaty a dále po obvodu sochy sv. Kateřiny, Archanděla Michaela a sv. Šebestiána. Na pilířích vystupujících ze stylobatu do čtyř stran, jsou umístěny sochy sv. Aloise Gonzagy, sv. Dominika, sv. Vincence Ferrerského a sv. Jana Nepomuckého. Pozdějším, ale s architekturou statue spjatým doplňkem, je kamenná kašna kruhového půdorysu, s trojicí bazénů, vymezená kamenným konvexně vydutým parapetem s pilířky, na nichž stojí chapecké postavy cherubů s rohy hojnosti. Voda teče do bazénů z chrličů v podobě lvích hlav. Na čtvrté straně, před oltářem a sochou Panny Marie, kde se občas sloužily mše, je provedena kamenná balustráda s kovanou mřížovou vstupní brankou.