sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

Pískovcový sloup se sousoším Nejsvětější Trojice stojí uprostřed náměstí. Základnu díla tvoří šestiboká podstava se sloupkovou balustrádou. Uprostřed podstavy je umístěn mohutný trojstěnný sokl se třemi nakoso přistavenými hranolovými pilíři v rozích. Podstavec je rozčeněn na sokl a profilovaou římsovou hlavici, tvořící zároveň patku navazujícího trojstěnného horního soklu. Stěny podstavce jsou zdobeny obdélnými zrcadly s vykrojenými rohy, rostlinnými motivy a nápisy. V rozích patky horního navazujícího soklu jsou usazeny figurální plastiky v životní velikosti (sochy sv. Václava, sv. Vojtěcha a sv. Jana Nepomuckého), zobrazené v čelních pozicích, obrácených směrem do okolního prostranství. Stěny horního soklu jsou členěny bohatě zdobenými nápisovými kartušemi, z nichž každou ve vrcholu zakončuje motiv mušle. Sokl je završen profilovanou předstupující římsou, ve středu stěn segmentově zaklenutou, na jejíž rozích jsou osazeny sošky andílků. Samotný sloup vyrůstá z trojboké patky a jeho stěny jsou v celé ploše pokryté plasticky ztvárněnými obláčky a andílčími hlavičkami. Sloup vrcholí figurou Boha Otce, přidržujícího rukou krucifix. Na jeho špici je umístěna holubice Ducha Svatého v paprscích. Postavy světců i Boha Otce jsou zobrazeny v esovitém prohnutí tělesné osy v důsledku kontrapostu a vzrušených gestech s výrazně plasticky pojatými drapériemi šatů. Předmětem ochrany je sloup Nejsvětější Trojice na na vymezeném pozemku.