sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

Na rohu Kostelní ulice je umístěn Trojiční sloup s kovovým plotem. Na 3 kamenných stupních o čtvercové základně stojí hranolovitý podstavec s profilovanou patkou a profilovanou římsovou deskou. Na podstavci reliéfy sv. Rocha, sv. Floriána, sv. Jiří a sv. Sebestiána. Na podstavci spočívá sloup s entazí, který ve vrcholu nese skupinu sv. Trojice. Na kolenou Boha Otce leží bezvládné tělo Ukřižovaného Krista s viditelnými ranami, stigmaty, nad nimi se vznáší Duch Svatý.