sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

Na hladkém hranolovém podstavci s římsou, zaobleném na přední straně monogramem IHS, stojí vysoký toskánský sloup z pískovce, zakončený skupinou Nejsvětější Trojice. U paty frontálně sedící postavy Boha Otce, která má na hlavě tiáru a v rukou plasticky zobrazené mrtvé tělo Krista, se nachází Duch Svatý s rozepjatými křídly. Tato figurální kompozice je také vytvořena z pískovce.