sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

Na čtyřech zvlněných kamenných stupních, uprostřed kamenné kuželkové balustrády, zakončené vejčitými útvary z akantů, je umístěn masivní válcový podstavec, doprovázený 3 pilastry a ukončený římsou. Na podstavci je vztyčen nad půdorysem trojúhelníka vysoký jehlan, ukončený deskou s Bohem Otcem, Kristem a Duchem svatým ve svatozáři. Hladká římsa jehlanu je ukončená. Spodní část je zdobena 3 kruhovými svítilnami v plastickém rámu z oblaků a andělských hlav a doprovázena 3 kartušemi, které nesou stojící andílci. Horní část je posázená oblaky s letícími postavami i hlavami andílků, kteří drží mučednické palmy, je doplněna sedícími postavami českých patronů, sv. Václava, sv. Vojtěcha a sv. Ludmily. Na kartuších se nacházejí pamětní nápisy s chronogramem: „/st/geLobt/aM/Mahr/Des/ErLosers/Chr/st/ von mir Ferdinand Hroznata Apaffen von Kokorzowa und meiner Stadt Luditz“. Celková výška sloupu je 13 m.