sloupková kamenná zádušní svítilna

Sloupková, kamenná zádušní svítilna. Oktogonální podstavec, na něm točitý sloup vysoký cca 3,5 m s osmi vegetabilními motivy vinoucími se v pásu. Jsou to např. makovice, žaludy, šištice, chmel, květy aj. Nahoře je sloup ukončen perlovcem, na kterém je hlavice se třemi gotickými kraby, mezi nimiž jsou tři štíty se znaky. Tyto znaky patrně označují donátory památky. Sloup vrcholí tříbokou lucernovitou kapličkou, patrné jsou zbytky úchytů skel. Na hranách její stříšky jsou tři kamenné koule. Na vrcholu je kovový křížek. Původně stávala u hrobu Georga Hesslera (Häslera). Roku 1685, kdy byla ke kostelu sv. Jiří přistavěna oratoř vrchního horního úřadu, byl náhrobní kámen se znakem zajíce zasazen do severní hřbitovní, ohradní zdi pod kostelem sv. Jiří, vedle děkanství a svítilna na současné stanoviště. Dle dobové obrazové dokumentace byla zádušní svítilna původně zasklená. Uvnitř věčné světlo, později bílá soška postavy v pokleku na hranatém podstavci. Na stropě lucerny jsou dodnes patrné zbytky výmalby modrého nebe a zlatých hvězd. Na kovovém kříži byl ukřižovaný Kristus. Na severní straně sloupku je dodnes kovový držák na pochodeň. Na oktogonálním podstavci byl nasazený kovový kruh spojený s dalším, umístěným přímo na samotném sloupku ve vzdálenosti cca 50 cm od prvního, vše z kovové pásoviny. Točité vegetabilní motivy v pásu až k lucerně mají značit cestu, stoupání lidského ducha a těla od kořenů k věčnému či božímu světlu.