smírčí kříž

Mezní kříž se nachází po pravé straně silnice z Pecky do Hořic, u turisticky neznačené lesní úvozové cesty do Horního Javoří, od silnice ve vzdálenosti zhruba 100m. Kříž je vytesán z hrubého pískovce, po ramena zapadlý v zemi, rozměry kříže jsou 75 cm x 63 cm x 26 cm tloušťky. Levé rameno je zkráceno erozí. Na čelní straně kříže je vyhlouben reliéf maltézského kříže o výšce 32 cm, nad ním vyryto písmeno H, nad levým ramenem další zbytky znaků, které jsou porušeny erozí. Rytina kříže je také na zadní straně objektu.