smírčí kříž

Jedná se o jednoduchý kříž, hrubě tesaný v kamenném monolitu. ramena kříže jsou poško-zena. Na čelní straně je vytesán reliéf (pravděpodobně kuše), na druhé straně několik křížků, nesymetricky uložených v pravé polovině kamene a nezřetelný obrazec.