smírčí kříž

Smírčí kříž se nachází na východním okraji vsi Mrchojed, v hájku u výjezdu z obce, téměř není vidět, památka splývá s krajinou. Kříž je cca 70 cm vysoký, vytvořený z pískovce, na čelní straně zachovány jen málo zřetelné obrysy reliéfu bojovníka. Ze zadní strany jsou viditelné vrypy-důlky. Předmětem ochrany je smírčí kříž na příslušném pozemku.