smírčí kříže

Soubor smírčích křížů, tvořený artefakty z těžební oblasti, tvořily původně kříže čtyři. Jeden však byl odcizen, takže v současné době jsou na svém místě pouze kříže tři. Nejprve se ve Vtelně nacházely u ohradní zdi fary čp. 1 (smírčí kříž I.) a u ohradní zdi kostela Povýšení sv. Kříže (smírčí kříž II. a smírčí kříž IV.). U smírčího kříže III. bylo v roce 2000 zrušeno prohlášení za kulturní památku. Zbývající tři kříže byly podruhé přemístěny do parčíku v Mostecké ulici, rovněž ve Vtelně. Smírčí kříž I. má dolní konec svislého břevna rozšířený do soklovité části. Horní konec a konce břevna příčného jsou zakončena do tvaru stylizovaného trojlistu. Na přední straně kříže je nápis, datující ho do roku 1615. Smírčí kříž II. má všechny konce břeven rozšířené, je natřený bílou barvou. Na přední straně svislého břevna je vyrytý meč s tenkým jílcem. Smírčí kříž IV. má konce příčného břevna a horní konec břevna svislého zaoblený, svislé břevno se směrem dolů mírně rozšiřuje. Kříž je natřený bílou barvou. Z jakých obcí tyto smírčí kříže pocházejí, již dnes není známo.