socha Archanděla Michaela

Pískovcová socha Archanděla Michaela vítězícího nad ďáblem (zlem a hříchem) se nalézá při komunikaci procházející Zahrádkami (Neugarten) a křížící Valdštejnovu alej. Statue stojí přibližně 3 m od krajnice a svojí čelní stranou se obrací severovýchodně směrem k zámku. Statue dle historické dokumentace spočívala na dvou kamenných schodišťových stupních a přístup k ní byl ze stran lemován nízkými parapetními zídkami z pískovcových kvádrů. V současné době je statue oproti terénu vozovky a chodníku poněkud zapuštěna. Monumentální socha Archanděla Michaela spočívá na masivním hranolovém architektonicky zdařile utvářeném podstavci s patkou, střední částí s erbem a votivním nápisem a konečně římsou. Střední část podstavce je po stranách zdobena nárožními rostlinnými volutami. Střed čelní i zadní stěny podstavce je zdůrazněn předstupujícím rámem, který ve spodní části obsahuje erb Kouniců a votivní nápis: “ILLVSTRIS:AC EXCEL: // D: D: IOANN:ADOLPH: // S:R:I:COMES D: KAVNIT: // FIERI FECIT (nad erbem) // 1750 (a po stranách koruny).” Na podstavci posléze spočívá hranolový sokl s konkávně probranou horní částí, který vynáší sochu Archanděla Michaela. Ten je zde znázorněn v obvyklém odění vojáka v pancíři, krátké suknici, v přilbici s chocholem, za zády s mohutnými křídly. Svoji levou nohou šlape po nahé figuře ležícího poraženého ďábla se zvrácenou hlavou. Archanděl ve své pravici svírá mohutný kovový plamenný meč (část chybí) a v levici drží obranný štít se znamením kříže. Statue se v současné době nalézá vzhledem ke kvalitnímu materiálu zdánlivě v relativně dobrém stavu. Kámen je však abradován, místy se objevují praskliny, pozornosti neujdou dřívější doplňky a tmely, které postupně dožívají. V brzké době bude potřeba kvalifikovaný restaurátorský zásah, v jehož rámci by se revidovaly minulé opravy, vhodněji namodelovaly doplňky v partii Michaelových nohou, roucha apod. Je též nutné upozornit na velice nevhodné zábradlí před statuí, značku přechodu pro chodce v bezprostřední blízkosti po levé straně a v neposlední řadě dvojici značek cca 3 m vpravo společně s porostem nenápadně vzrůstajících smrčků. Všechny výše uvedené závady související s přechodem pro chodce by bylo záhodno odstranit a pro přechod vybrat vhodnější místo. Smrčky bude nutné pokácet.