socha Ecce homo

Socha Ecce homo stojí v západní části obce, na západní straně průjezdní komunikace, před klášterní sýpkou. Vlastní socha představovala v trochu nepovedeném (jaksi toporném) kontrapostu na plintu bochníkového tvaru stojící (převážně na pravé noze) spoře oděnou postavu Ježíše Krista. Sepjatýma rukama si přidržovala bederní roušku, na hlavě měla trnovou korunu a přes ramena přehozen plášť. Po havárii v roce 1972 zbývá ze sochy pouze necelý plintus, chodidlo levé nohy a dolní malá část pláště. Toto torzo je osazeno na nízký podstavec čtvercového půdorysu zakončený nahoře římsou s oblounem, na čelní straně má rokajovou kartuš s dvouřádkovým nápisem: “ECCE / HOMO” a dole postranách voluty. Tento podstavec s torzem sochy spočívá na hranolovém soklu zhruba čtvercového půdorysu, s profilovanou římsou a patkou, osazeném na dvou schodišťových stupních. Dřík soklu má na stranách po volutové konzole, které podpírají profilovanou římsu, horní prvek této profilace je na čelní straně přerušen, jeho konce stočeny do volut, které k sobě přiléhají. Na čelní straně dříku obdélné zrcadlo se čtvrtkruhy vybranými růžky, v něm rokoková kartuš a v ní šestiřádkový nápis: “FUI, / FLAGELLATVS / TOTA DIE: ET / CASTIGATIO / ERAT MATV / TINA.”, což je chronogram letopočtu 1770. Po levé straně posledního řádku nápisu je neumělou rukou přitesán jiný letopočet: “1775” a po pravé straně něco špatně čitelného. Na zadní straně dříku, v témž zrcadle rokajová kartuš v níž (dnes již těžko čitelný) monogram: “JWAD” (dle Souoisu památek). Kartuš je jako heraldický štít korunována listovou korunou, heraldicky vpravo od ní je mitra a vlevo horní část opatské berly otočená závitem ven. Za berlou šňůra se dvěma střapci vycházející spoza koruny, místo z hodnostního klobouku. Na bočních stranách dříku jsou táž výše zmíněná zrcadla, zde krom výše uvedených konzol jsou vyplněna pouze vodorovně vroubkovanou plochou.