socha Ecce Homo na podstavě

Drobná sochařská figurální práce na pilíři, Ecce Homo se nachází v extravilánu obce před domem čp. 347 u místní cesty. Památka je orientována čelně k jižní straně. Na kamenné základně v rovině s okolním terénem o rozměru 110 x 80 cm se usazen dvoustupňový hranolový sokl o rozměru 50 x 40 x 40 cm výšky ukončený oblou převodkou, která přechází do štíhlého podstavce zdobeného rokajovými zrcadly po stranách. Na čelní straně v rokajovém terči rytý text majuskulním písmem: Ecce / HOMO / Siehe o Mensch / A : L: / A 1783 /, mezi textem v reliéfu dva květy s lístky, pozadí textu s hladkou plochou, okolo rokajového motivu zdobení vrypy (pemrlování). Na levé straně podstavce v emblému s rokajovými ozdobami ve spodní a hoření části je v nízkém reliéfu zobrazena světice, Bolestná P. Marie se sepjatýma rukama před tělem a v srdci s vyrytými iniciálami IHS, vpravo v obdobném emblému nízký reliéf světce, sv. Josefa a hlavou skloněnou k pravému rameni a paprsčitou svatozáří na hrudi s vyrytými iniciálami IHS. Nad hlavami světců vyrytá oblá svatozář. Podstavec o výšce 97 cm, oválné reliéfy o rozměru 60 x 34 cm. Římsa přesahující, plochá, ústupková, uprostřed mírně zvlněná s mušlí, o rozměru 55 x 70 cm. Na dvoustupňovém plintu o výšce 12 cm postava Krista, figura esovitě prohnutá, v kontrapostu s pokrčenou pravou nohou, bohatou bederní rouškou s cípem u levého boku. Hlava mírně skloněna k pravému ramenu a zakloněna. Trpitelský výraz ve tváři. Ruce mírně ohnuty a založeny za trupem, levá ruka od ramene chybí. U levé nohy z plintu k pasu vztyčeno břevno. Nad hlavou uchycena na kovovém hřebu paprsčitá zlacená svatozář, výška postavy Krista 127 cm. Materiálem světlý, zelenošedavý pískovec a pozlacený kov svatozáře. Celková výška 290 cm.