socha Jana Amose Komenského

Pomník umístěn v parkové úpravě - tvořící jeho pozadí. Materiál: pískovec. Vysoký podstavec v zásadě hranolový, s prohnutím v patě stojí na dvou kamenných stupních. Socha Komenského v životní velikosti - stojící postava v dlouhém kožichu, se skloněnou hlavou v čepičce, brkem a knihou v rukou. U nohy stoh knih. Na čelní straně podstavce mezi lipovými ratolestmi data 1592 - 1670 a pod nimi nápis: Jan Amos / Komenský / první pověděl / že učiti se mají / všichni všemu / jazykem mateřským / školu povznesl / na dílni lidskosti / “Didaktikou” ukázal / jak rozsvěcovati / světlo rozumu//. Níže nápis: V těchto místech bylo pohřebiště a farní sbor nejstarší osady “Českých bratří” jejichž prvním biskupem byl Matěj z Kunvaldu (1442 - 1500) a posledním J.A. Komenský arciučitel národů. Postaveno péčí občanů kunvaldských 1910. Sign. vpravo dole: O. Fiedler.