socha Jana Žižky z Trocnova

Volná pískovcová plastika na vysokém podstavci, na místě bývalé tvrze, ve vzrostlé zeleni. Čtvercový půdorys podstavce i soklu. Nízká čtvercová deska soklu přechází přes skosení ve vysoký, dvoustupňový podstavec sestávající z hladkých pravidelných čtyřbokých hranolů, oddělených ustupující jemnou římsou ze dvou oblounů a výžlabku. Podstavec je ukončen rovnou profilovanou římsou. Nad římsou podstavce na čtvercovém plintu spočívá socha Jana Žižky. Hejtman je oděn v plátovém brnění s kalichem na prsou, kroužkový kabátec, kované chrániče nohou i rukou, na hlavě šišák, přes rameno plášť. Stojí na pravé noze, levou nakročenou před sebou, v pravé ruce svírá mohutný palcát opřený o zem, pokrčenou levou rukou svírá řemen meče. Hledí vlevo před sebe. Na horním podstavci vpředu: "JAN ŽIŽKA/ Z TROCNOVA/ VŮDCE LIDU ČESKÉHO/ V BOJÍCH XV. VĚKU". Vpravo: "Bratři/ J. P. Jiřičkové/ v Hořicích". Vzadu: SOKOL (emblém) a datum 7.9. 1873.