socha Karla IV.

Sloup se sochou Karla IV. vztyčený roku 1858 na paměť k 500. výročí založení města Karlovy Vary císařem a českým králem Karlem IV. Plastika od pražského sochaře Josefa Maxe představuje císaře v mohutně zřaseném oděvu s pláštěm sepnutým bohatou sponou. V levé ruce drží meč připevněný na mohutný pás a v pravé částečně stočenou listinu. Stojí na vysokém korintském sloupu, v němž je umístěná vlastní nosná konstrukce, dnes již novodobá. Celé dílo je ulito ze slitiy zinku, hliníku a olova tzv. zinkalu. Odvod kondenzační vlhkosti je řešen dvěma otvory pro cirkulaci vzduchu, jeden v koruně panovníka, druhý při patě sloupu. Vše stojí na žulovém hranolovém podstavci s nápisovou deskou s textem v němčině: „DEM GRÜNDER DIE DANKBARE STADT 1858" později doplněný druhou částí: „ZUR ERINNERUNG AN DAS 500 JÄHRIGE JUBILÄEUM" a na čelní části s novodobou nápisovou deskou v češtině: „ZAKLADATELI VDĚČNÉ MĚSTO 1858".