socha Karla IV.

Socha je zhotovena z pískovce. Na podstavci zdobeném kartuší s reliéfem znázorňujícím nalezení karlovarského vřídla, je umístěna esovitě prohnutá postava císaře s korunou na hlavě, oděná do zřaseného pláště. V pravé ruce drží říšské jablko, v levé ruce knihu městských práv.