socha kpt. Jaroše

Socha kpt. Jaroše stojí v parčíku, který obklopuje Masarykův kultruní dům. Socha z bronzu stojí na vysokém mramorovém čtyřbokém podstavci kónického tvaru. Figura v nadživotní velikosti, oblečená v zimní uniformě, je zachycena s dalekohledem v levé ruce a se sevřenou pěstí pravé ruky. Na podstavci, těsně pod sochou, je nápis - Kapitán Otakar Jaroš/hrdina Sovětského svazu Na podstavci jsou na všech čtyřech stranách osazené bronzové reliéfy zachycující výjevy z 2. světové války. Předmětem ochrany je socha kpt. Jaroše na předmětném pozemku.