socha Krista

Za obcí situovaná pozdně barokní plastika Krista na tvarovaném podstavci představuje ikonografický typ sedícího Krista Trpitele, někdy nazývaný i Ecce Homo či Melancholický Kristus. Typický barokně tvarovaný sokl vyrůstá z třístupňové základny. Lehce profilované kamenné stupně základny jsou mírně konvexně vypuklé. Konvexně vypuklý čtyřboký odstupňovaný sokl s úzkými bočními volutovými křídly je ukončen bohatě profilovanou vyloženou římsou. Na přední straně se v plastické kartuši nachází šestiřádkový rytý majuskulní latinský nápis s chronogramem. Zadní strana soklu nese v jednoduchém rytém rámu špatně čitelný staročesky psaný šestiřádkový minuskulní nápis. Na soklu je umístěna ořímsovaná podnož s vlastní sochou sedícího Krista v životní velikosti. Kristus oděný pouze v bederní roušku sedí na čtyřboké stolici pokryté drapérií. Pravá noha stojí na mírně vyvýšeném stupni. Pokrčená pravá ruka se loktem opírá o stehno a dlaní podpírá skloněnou hlavu s útrpným odevzdaným výrazem. Levice je volně položena v klíně a třímá rákosovou třtinu. Kristus má na hlavě mohutnou trnovou korunu a z hlavy vychází tři svazky paprsčité glorioly. Rákos a gloriola jsou kovové, zlacené.