socha Krista Trpitele

Na hladkém krychlovém soklu je umístěn hranolový podstavec, ukončený masivní předsunutou římsou a členěný vpadlým obdélným polem. Na římse je osazen soklík (plintus), na něm stojící postava Krista, zpola zahaleného v plášť, pod ním bederní rouška, s trnovou korunou na hlavě a na prsou svázanýma rukama. Pohled upřený nahoru. Na podstavci rytý nápis: “Errichtet 1891”. Na levé boční straně podesty vytesaný nápis: “J. Rziha. Podersam.” Na čelní straně soklu nad nápisem ozdobné kovové ramínko na svíčku. Pod soklem žulový stupeň. Kolem sochy 4 kamenné patníky s 2 otvory nad sebou (pro osazení břevna) . Marteriál: jemnozrnný pískovec nebo opuka. Výška soklu: 170 cm, plintus 12 cm, socha v životní velikosti. Původní barokní socha stržena vichrem a na její místo postavena socha novější v roce 1891 dle Podlahy, zhotovená podle starší zničené.