socha Kristus přítel dítek

Na konečném stupni hranolový sokl se středním předsunutým dílem, zdobeným reliéfem zavíjeného rostlinného ornamentu s volutovitě stáčenými rozvilinami, nad nimiž jsou vinné hrozny; postranní obdélná čelná pole soklu zdobená vázami s rostlinným dekorem. Sokl nese silnou desku, v horní části v profilu esovitě prohnutou a zúženou, zdobenou na prohnuté části stylizovaným plastickým dekorem v nízkém reliéfu. Deska i soklík nad ní mají střed čelní strany předsunutý. Čelo soklíku vyplňuje reliéfní korunka a pod ní dvojznak Pöttingský a Mauderscheidský. Boky soklu v horní části volutovitě stáčené, na volutách zavěšené festony, zakončené vinným hroznem. Soklík nese vázovitý nástavec v půdorysu čtvercový, u základu zdobený akantovými listy, na něm pak široká římsa, bohatě profilovaná se sousoším Krista přítele dítek. Kristus v kontrapostu, oděn v dlouhé zřasené roucho (na drapérii roucha zbytky polychromie), má přes levé rameno přehozen plášť, jenž obepíná jeho záda a je přidržován levou rukou, mírně pokrčenou. Pravou pokrčenou rukou drží vztyčenou ručičku dětskou postavu. Hlava prostovlasá, nakloněná, tvář pokrývá vous. Dítě oděno v přepásanou dlouhou suknici. Hlavička dítka zakloněna, hledí vzhůru. Materiál soklu i sochy: pískovec. Výška soklu cca 270 cm. Původně asi socha sv. Anny a P. Marií.