socha Muž práce

Socha stojící v zástavbě na křižovatce ulic. Materiál pískovec a bronz. Obdélníkový půdorys podstavce. Na štíhlém hranolovitém podstavci je umístěna socha dělníka v podživotní velikosti. Podstavec je hranolovitý, vysoký štíhlý a hrubě opracovaný. Na tomto podstavci je umístěný nízký obdélníkový podstavec ze slitiny. Muž práce- zobrazen dělník ze slitiny broznzu, držící těžký kus kamene v obou rukách, postava stojící vahou těla na pokrčených obou nohách.