socha Nejsvětější Trojice na podstavě

Socha je zhotovena ze čtyř kusů pískovce místní provenience - sestává z podstavce, pilíře s římsou a samotného ztvárnění Nejsvětější Trojice. Kvádrový podstavec má mírně vydutou čelní stěnou, kterou lemuje pásek. Střední plochu zdobí pasparta s dnes nečitelným nápisem (jeho přepis viz uvedená literatura), nad paspartou zdobí čelní stěnu kruhový vlys. Boční stěny jsou hladké, zadní patrně taktéž - podstavec je částečně utopen v terénu. Na podstavci spočívá pilíř u paty rozšířen volutovými rameny. Na čelní stěně mezi volutami je v oválné kartuši nečitelný nápis ,,Zur Ehre Der Heiligen Dreifaltigkeit......” Nad kartuší je nika s konchou v podobě baldachýnu či květu kopretiny (?). V nice je vytesán reliéf sv. Anny Samotřetí. Po stranách niky zdobí čelní stěnu pilíře vodorovné kanelury s květy kopretin, nad nikou jednoduchá girlanda na pozadí se svislým kanelováním. Boční stěny pilíře zdobí mírně zahloubená zrcadla s vykousnutými rohy a reůiéfy se závěsy, stuhami a květy kopretin, nad zrcadly jsou pletence. Zadní stěna pilíře je hladká. Na pilíři je posazena převislá římsa, na jejíž čelní stěně jsou dvě okřídlené hlavičky andělů, pod nimiž je zaražen volutově zahnutý kovový závěs pro lampu. Čelní a boční stěny římsy zdobí odspod zubořez, perlovec, obrácené kyma s listovcem a přesazený pásek s reliéfem zubořezu, jehož průběh přerušují ve středu čelní stěny voluty. Na římse spočívá Zeměkoule, na níž je na oblacích ztvárněn reliéf Nejsvětejší Trojice. Zadní stěna vrchního dílu je po obvodu lemována oblaky, v ploše je vytesán reliéf božského srdce s křížem.