socha P. Marie

Socha Panny Marie je umístěna v rohu před klášterní a hřbitovní zdí. Je postavena na členitém pískovcovém soklu, který má dole dva stupně, střed zúžený a ukončený pyramidovitou římsou, dole převislou, nahoře zužující. V přední části soklu je lunetové zrcadlo s vytesanými písmeny. Nad vrcholem lunety je kovová svítilna. Osa figury má esovitou křivku, těžiště na levé noze, pravá mírně předsunuta a pokrčena. Na levé ruce drží Ježíška, podpírá jej pravou rukou. Hlava Panny Marie hledí dopředu, hlava Ježíška je otočena směrem k Marii. Na hlavách obou figur je zabudována paprskovitá svatozář z kovu natřená na bílo. Plastika je v nadživotní velikosti, zhotovená z božanovského pískovce.