socha Panny Marie

Socha se nachází na severovýchodním okraji nepravidelně protáhlé arnoltické návsi. Její pozadí tvoří patrový hostinec č. p. 81. Je osazena v rovinné asfaltové ploše přibližně šest metrů před jeho jihozápadním nárožím. Čelem se obrací k západu. Památku tvoří dvoustupňové přístupové schodiště na čtvercovém půdorysu, dvouetážový hranolový sokl a vrcholová socha Panny Marie Assumpty na podstavci v podobě stylizovaných oblak s anděly. Celá památka je vytvořena z nažloutlého labského jemně až střednězrnného pískovce. Spodní etáž soklové architektury tvoří trojdílný hranolový sokl s profilovanou patkou a římsovou hlavicí. Dřík je v horní třetině horizontálně členěn obíhající profilovanou římsičkou. Na čelní straně soklu je vytesané obdélné mírně zahloubené nápisové zrcadlo s florálními ornamenty v rohu opatřené desetiřádkovým latinským nápisem s chronogramem. Na ostatních stranách dříku jsou vhloubená obdélná zrcadla s vykrojenými rohy, bez nápisů (z větší části se jedná o plošné cementové doplňky). Na římsovou hlavici dosedá druhá etáž soklové architektury v podobě subtilnějšího hranolového soklu s nízkou profilovanou patkou a římsovou hlavicí. Dřík je ve své spodní třetině po obvodu zdoben pásem reliéfně provedených akantových listů. Na druhé etáži soklu se nachází vlastní podstavec sochy v podobě stylizované oblakové kupy s postavami putti, kteří nadnášejí oblaka spolu s vrcholovou sochou Panny Marie v životní velikosti. Panna Marie je pojata jako mladá žena s dlouhými, jen volně na zádech sepjatými vlasy, v dlouhých splývavých šatech v pase převázaných a s dlouhým rozevlátým pláštěm, jehož lem si pravou rukou na prsou přidržuje. Mírně pokrčená levá ruka je jemně zdvižená podél těla. Klidný obličej Panny Marie směřuje lehce vzhůru. Hlava je doplněna zlacenou svatozáří s dvanácti hvězdami.